Welkom

Bij 'AURORA-persoonlijke dienstverlening'
VRIENDELIJKE GROET

Marcel Klerks
  AURORA startte in 2012 met haar diensten.
Diensten die zich in het bijzonder op senioren en de oudere medemens richten, maar die natuurlijk niet voorbehouden zijn aan deze groep.
Als de wereld om U heen eisen gaat stellen, deze in een duizelingwekkende vaart verandert en U zelf juist steeds minder vaardigheden gaat bezitten...ja, dan komt AURORAdienstverlening in zicht.

Marcel Klerks, lees vooral zijn CV, beweegt zich al bijna 40 jaar in de wereld van begeleiding en zorg.
De vaardigheden die hij opgedaan heeft stelt hij nu via AURORAdienstverleningten dienste van hen die dat behoeven.
En hij doet dat middels een lage drempel en dito tarieven.

Marcel stelt zich 24uur, 7 dagen per week, dienstbaar op en zal tot het uiterste gaan om U te helpen.
Wat niet zal voorkomen dat er soms ook iets NIET kan.
Marcel voert b.v. geen verpleegkundige taken uit, maar met alle andere vormen van thuiszorg is hij bekend.

Massage is een algemenere tak van zijn dienstverlening...kijk vooral even op die pagina's als U eens even diep wil ontspannen.

Ik kijk uit naar Uw opdrachten en naar een prettige samenwerking